Bạn đang ghé thăm: Trang chủ ĐOÀN THANH NIÊN GIỚI THIỆU

Giới Thiệu

   

Giới thiệu về đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Trường ĐHKT Huế


Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế là một trong 7 trường đại học thành viên thuộc Đại học Huế, được thành lập theo Quyết định số 126/QĐ-TTg ngày 27/9/2002 của Thủ tướng Chính Phủ trên cơ sở Khoa Kinh tế - Đại học Huế.


Read 0 Comments... >>

Đọc thêm...

   
2

Điều lệ Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Phần Thứ XI


PHẦN THỨ MƯỜI MỘT

TÀI CHÍNH CỦA ĐOÀN

I- TÀI CHÍNH CỦA ĐOÀN

1- Ngân sách Nhà nước cấp cho Đoàn:

- Lương và cá khoản phụ cấp khác cho cán bộ, công nhân viên trong cơ quan chuyên trách của Đoàn.

- Kinh phí dành cho các hoạt động của tổ chức Đoàn và cơ sở vật chất, tài sản phục vụ cho hoạt động của Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.


Read 0 Comments... >>

Đọc thêm...

   
1

Điều lệ Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Phần Thứ X


 

PHẦN THỨ MƯỜI

KỶ LUẬT CỦA ĐOÀN

I- MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG

Mục đích kỷ luật của Đoàn nhằm giữ vững sự thống nhất ý chí và hành động, tăng cường sức chiến đấu của Đoàn. Thi hành kỷ luật để giáo dục cán bộ, đoàn viên vi phạm khuyết điểm sửa chữa sai lầm khuyết điểm đồng thời đảm bảo kỷ luật của Đoàn được nghiêm minh.


Read 0 Comments... >>

Đọc thêm...

   

TÌM KIẾM

Loading