Bạn đang ghé thăm: Trang chủ ĐOÀN THANH NIÊN PHÁT TRIỂN ĐẢNG VĂN BẢN HƯỚNG DẪN Nghị quyết: Giới thiệu Đoàn viên ưu tú vào Đảng

Nghị quyết: Giới thiệu Đoàn viên ưu tú vào Đảng

Email In

 

 Dưới đây là mẫu biên bản giới thiệu đoàn viên ưu tú vào đảng

Nghị quyết

Giới thiệu đoàn viên ưu tú vào Đảng

 

Kính gửi: Chi uỷ: …………………………………………………………………….

      Đảng uỷ: ………………………………………………………………….

 

- Căn cứ điểm 1, Điều 4, Chương I, Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam về quyền hạn của ban chấp hành đoàn cơ sở giới thiệu đoàn viên ưu tú vào Đảng.

- Xét nghị quyết của Chi đoàn ……………………………………………………………….

- Ban ……………………………….. TNCS Hồ chí ………………………….. họp ngày ….. tháng ….. năm ……. nhận thấy:

Đoàn viên: …………………………………………………………………. có:

Những ưu, khuyết điểm chính:

(Về phẩm chất chính trị; đạo đức, lối sống; năng lực công tác; quan hệ quần chúng) ………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

Đối chiếu với tiêu chuẩn và điều kiện kết nạp đảng viên, chúng tôi giới thiệu và đề nghị chi bộ, Đảng uỷ xem xét, kết nạp đoàn viên ………………………………….. vào Đảng, với sự tán thành của …………. đ/c đạt (…………. %) so với tổng số uỷ viên Ban chấp hành; số không tán thành ………… đ/c, với lý do ……………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………….

Chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về những nội dung giới thiệu nói trên và sẽ tiếp tục giáo dục bồi dưỡng đoàn viên ……………………………………………. trở thành đảng viên chính thức của Đảng.

 

T/M ………………………..

(ký, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)

———————————————————————————————–

 

Công đoàn ………………………..

Tổ Công đoàn………………. …………………………

……………………………………….

cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

………., ngày ….. tháng ……. năm ………

 

 

Comments

Name *
Email (For verification & Replies)
Code   
Submit Comment

Tin liên quan:
Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

TÌM KIẾM

Loading