Bạn đang ghé thăm: Trang chủ ĐOÀN THANH NIÊN PHÁT TRIỂN ĐẢNG VĂN BẢN HƯỚNG DẪN Biên bản họp Ban chấp hành Chi đoàn

Biên bản họp Ban chấp hành Chi đoàn

Email In

 

 Dưới đây là mẫu biên bản họp ban chấp hành chi đoàn về việc giới thiệu đoàn viên ưu tú của chi bộ vào đảng:

Biên bản họp BCH  chi đoàn

Nhận xét đoàn viên ưu tú đề nghị kết nạp đảng

 

Thời gian: Hồi ………. giờ ………, ngày ….…  tháng …….. năm …………….

Địa điểm: ……………………………………………………………………

Thành phần tham dự:         Tổng số thành viên BCH Liên Chi đoàn: …….

                                        Số thành viên tham dự: ………………………….

                                        Số thành viên vắng mặt: …………………………

Chủ toạ: ……………………………………………………………………………………………

Thư ký: …………………………………………………………………………………………….

Nội dung: Lấy ý kiến nhận xét của BCH Liên Chi đoàn đối với đoàn viên ưu tú diện đối tượng Đảng và đề nghị Chi bộ …………………………………………

xem xét, kết nạp.

Nhận thấy đoàn viên ưu tú ………………………………………………… có:

- Những ưu, khuyết điểm chính:

+ Về phẩm chất chính trị: ……………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

+ Đạo đức, lối sống: …………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

+ Năng lực công tác: ………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

          + Quan hệ quần chúng: ………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

          Dựa trên những ưu, khuyết điểm trên, BCH Liên Chi đoàn  …………………

kính đề nghị Chi bộ ………………………………………………….. xem xét, kết nạp đoàn viên ………………………………………….. vào Đảng, với sự tán thành của ……….. đ/c (đạt …………%) so với tổng số BCH Liên Chi đoàn; số không tán thành ………. đ/c (đạt …………%), với lý do ………………………………..….

……………………………………………………………………………………. 

 

————————————————————————————————————————————-

 

Thư ký

(ký, ghi rõ họ và tên)

———————————————

Chủ toạ

(ký, ghi rõ họ và tên)

—————————————

 

Ban chấp hành đoàn

Đoàn t.N.C.S Hồ chí minh

………………………………………

Huế, ngày ….. tháng …… năm ……….

Số: ……….. – NQ/ĐTN

 

 

Comments

Name *
Email (For verification & Replies)
Code   
Submit Comment

Tin liên quan:
Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

TÌM KIẾM

Loading