Bạn đang ghé thăm: Trang chủ ĐOÀN THANH NIÊN PHÁT TRIỂN ĐẢNG THÔNG BÁO

Thông Báo

Kế hoạch tổ chức lớp Bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2011

 

 

 

ĐẢNG ỦY TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

CHI BỘ SINH VIÊN KHOA QTKD-HTTTKT

-------

 Huế, ngày 25  tháng 10  năm 2011


Read 0 Comments... >>

Đọc thêm...

   

TÌM KIẾM

Loading