Bạn đang ghé thăm: Trang chủ GÓP Ý - LIÊN HỆ BAN BIÊN TẬP WEBSITE
Danh sách liên hệ

BAN QUẢN TRỊ CỔNG THÔNG TIN
ĐOÀN THANH NIÊN - HỘI SINH VIÊN 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ

Trưởng Ban chỉ đạo: Đ/c Vũ Thành Huy 
                                   Bí thư Đoàn trường Đại học Kinh tế Huế.

Chịu trách nhiệm thực hiện: Thành viên Cổng thông tin Đoàn Thanh niên - Hội sinh viên trường Đại học Kinh tế Huế.        

# Tên Chức vụ Số điện thoại Điện thoại di động Fax
1 BAN BIÊN TẬP CỔNG THÔNG TIN ĐOÀN HỘI TRƯỜNG ĐH KINH TẾ HUẾ BAN BIÊN TẬP 0983 902 063 - Bảo Trân congthongtindoanhoi@gmail.com

TÌM KIẾM

Loading